Radionice

Čitanje razvija fokus i empatiju kod djece, dok glagoljica oživljava našu povijest. Radionice potiču ljubav prema knjigama te otkrivaju tajne najstarijeg hrvatskog pisma. Pridružite nam se i zajedno istražujmo čaroliju čitanja i kulturno blago glagoljice!

Radionica čitanja

Čitanjem dolazimo do mudrosti, čitanjem vježbamo fokus, ulazimo u nove svjetove, sanjamo otvorenih očiju, maštamo, razvijamo empatiju, širimo vidike, razvijamo stavove i upoznajemo sami sebe.

Cilj je radionice potaknuti djecu na čitanje, čitati s razumijevanjem te prepričati pročitano, naučiti odvojiti bitno od nebitnog, potaknuti kritičko razmišljanje, raditi na oslobađanju od straha prilikom iznošenja vlastitog mišljenja, vježbati čitanje pred publikom te raditi na brzini i točnosti izgovorene riječi i rečenica.

Namijenjeno je djeci osnovnoškolske i srednjoškolske dobi

S polaznicima koji su u nižim razredima osnovne škole vježba se čitanje na glas kako bi mogli čuti boju svoga glasa, intonaciju, razgovjetnost izgovorene riječi te brzinu čitanja. Na taj način vježba se fokus te se potiče i motivira polaznike da se oslobode straha od čitanja i govorenja pred publikom te postavljanja pitanja ako im je nešto nerazumljivo ili ne znaju značenje određene riječi. Tekstovi na kojima se radi primjereni su njihovom uzrastu te lektirnim djelima.

S polaznicima koji su viših razreda osnovne škole radi se na tekstu, odnosno odlomku iz književnog djela primjerenog njihovom uzrastu ili lektirnom djelu. Ovdje se pozornost stavlja na razgovor o pročitanome, vježbanju odvajanja bitnog od nebitnog, o prirodi samog teksta, likovima i njihovim karakternim osobinama koje su mogli pronaći.

Cilj je potaknuti polaznike na izražavanje vlastitog suda i poticanje kritičkog mišljenja te raditi na oslobađanju od straha prilikom izražavanja istoga pred drugim polaznicima. Na taj se način radi na motivaciji za čitanjem djela odakle je preuzet tekst ili poglavlje, izražavanje mišljenja i iskazivanje stavova te argumentiranje istih.  

Polazišni tekstovi mogu biti lirskog (pjesme) i epskog (pripovijetke, novele, romani i sl.) sadržaja te drame.

Radionica o glagoljici i glagoljskom pismu

Jeste li znali da je Bašćanska ploča prvi pisani spomenik Hrvata, znate li gdje se nalazi i što na njoj piše te zašto je važna za našu povijest?

Radionica o glagoljici i glagoljskom pismu namijenjena je odrasloj dobi, odnosno od 14 godine na dalje u trajanju od 3 sata.

Cilj radionice je prikazati i podsjetiti na najstarije hrvatsko pismo, podučiti glagoljskom pismu te potaknuti i motivirati na informiranje i čuvanje baštine koja nas svakodnevno okružuje.

Radionica se sastoji od dva dijela

1. dio općenito o glagoljici – odakle joj naziv, koje joj je značenje riječi, gdje je nastala i za koje potrebe, što se njome htjelo poručiti, u kojem stoljeću se koristila, tko ju je koristio, njezina rasprostranjenost i do kad je njezino vrijeme uporabe trajalo te koji su najznačajniji spomenici i dokazi hrvatske pismenosti.

2. dio predstavljanje glagoljsko pisma – azbuka te učenje pisanja grafema.

Mala škola glagoljice

Glagoljica je jedno od alfabetskog pisma stvorena sredinom 9. stoljeća za potrebe širenja kršćanstva među Slavenima i njihovim jezicima. Postoje brojne teorije o njezinom nastanku no poznato je da se počela koristiti u okolici Soluna temeljem kojega je stvoren crkvenoslavenski književni jezik. Upotreba glagoljice bila je do 19. stoljeća te se uz hrvatsku ćirilicu i latinicu smatra nacionalnim pismom. Upravo je Republika Hrvatska 2014. godine „umijeće čitanja, pisanja i tiskanja glagoljice“ proglasila hrvatskim nematerijalnim kulturnim dobrom.

Cilj škole glagoljice je naučiti glagoljsko pismo, savladati abecedu (azbuku) glagoljice te naučeno primjenjivati u čitanju i pisanju.

Škola glagoljice je namijenjena djeci od 10. godine (četvrti razred OŠ) do 14. godine (8. razred), a po potrebi i želji mogu prisustvovati i srednjoškolci. Niži bi razredi zbog motorike pisanja teže pratili nastavu kao i učenje pisanja glagoljskih slova, stoga im se preporučuje polaziti školu kad navrše 10. godinu života.

Program rada sastoji se od uvoda gdje se polaznici upoznavaju s abecedom glagoljice, razlozima nastajanja i prvim korisnicima iste kako bi se dao nagovještaj onoga o čemu će se učiti narednih dana.

U prvom i drugom tjednu uče se slova (azbuka u sebi sadrži 36 slova / grafema) svakom od njih bi se posvetilo vrijeme za savladavanje pisanja te bi se i svakom polazniku posvetilo dovoljno pažnje kako bi se što manje susretali s poteškoćama u učenju i pisanju.