Pripreme za maturu

Da bi se upisali na željeni fakultet potrebno je položiti državnu maturu sa što boljom ocjenom, a kad imamo nekoga tko nam može pomoći u što boljoj pripremi tada se sva buka u glavi i svi strahovi svedu na minimum. Kad znamo koliko smo kvalitetnog vremena uložili u pripreme za ispite tada imamo više samopouzdanja i spremniji smo za izazov koji nas čeka.

Priprema za maturu je svojevrstan uvod u ono što nas očekuje nakon upisa željenog studija, priprema za maturu obuhvaća metode učenja: vježbanje čitanja s razumijevanjem, odvajanje bitnog od nebitnog, stvaranje vlastitih materijala koji će nam pomoći prilikom ponavljanja gradiva i sl. Osim što ćemo zbog kvalitetne pripreme postići dobre rezultate na državnoj maturi pomoći će nam u lakšem savladavanju bilo kojeg gradiva u daljnjem školovanju.

Priprema za maturu iz hrvatskog jezika sadrži:

– upoznavanje sa strukturom ispita, obrazovnim ishodima i opisom vrednovanja
– teorija književnosti: lirika, epika, drama
– povijest književnosti: temeljna civilizacijska djela, antička književnosti, srednjovjekovna književnost, humanizam, predrenesansa, renesansa, barok, klasicizam, predromantizam, romantizam, realizam, modernizam, ekspresionizam, suvremena književnost
– jezik: fonetika, fonologija, morfologija, sintaksa, leksikologija
– općenito o eseju
– vježbe zadataka iz jezika, razlike književnog i neknjiževnog teksta.

Integrirani pristup čitanju, književnosti i pisanju

S obzirom na to da se znanje iz hrvatskog jezika provodi prema trima ispitnim područjima a to su: Čitanje i književnost, Hrvatski jezik i Pisanje tako se i pripreme prilagođavaju primjerice teoriji književnosti s tekstovima koji su značajni za određeno razdoblje povijesti književnosti. Tijekom priprema polaznike se uči načinima obrade književnog teksta, problemskim pitanjima pojedinog razdoblja, obradom likova, teme, vrste i forme. Vježbanjem čitanja književnih i neknjiževnih tekstova rješavanjem zadataka iz tih područja kao i zadataka višestrukih izbora polaznike se priprema za gotovo sva tri ispitna područja.

Pripreme za maturu odvijaju se online u grupi do najviše 10 polaznika kako bi se svakome od njih što bolje pružila pozornost u savladavanju gradiva, no postoji mogućnost i individualnog pripremanja za državnu maturu.