Lektoriranje

Lektura je proces jezične provjere teksta prilikom koje se uklanjaju sve pravopisne, gramatičke i stilske pogreške. Zahtjeva izuzetnu koncentraciju, strpljenje, vrijeme te naravno znanje, a cilj joj je omogućiti razumijevanje i točnost teksta. Lektura se može provesti na bilo kojem tekstu neovisno o tome radi li se o književnoumjetničkom tekstu ili znanstvenom radu.

Važnost kvalificirane lekture, redakture i korekture u oblikovanju teksta

Osoba koja provodi lekturu (lektor) mora biti kvalificirana, odnosno mora biti educirana iz područja hrvatskoga jezika, mora poznavati jezičnu normu te biti profesionalna i stručna, to je ujedno i osoba koja redovito proučava pravopise, gramatiku te jezične savjetnike kao i različite stručne članke te poznaje iznimke u gramatici hrvatskog jezika. Zadaća lektora nije samo ispraviti gramatičke i pravopisne pogreške, već pomoći pri oblikovanju teksta i njegovoj razumljivosti davanjem savjeta i postavljanjem dodatnih pitanja na što se mislilo dok se određenu rečenicu ili odlomak pisalo.

Osim lekture, u tekstu se radi i redaktura odnosno dotjerivanje istog u svrhu njegova pročišćavanja, odnosno skraćivanja nezgrapnih rečenica, provjere stručnih nazivlja, izbacivanje neprimjerenih dijelova kako bi isti poprimio svoj pravi oblik.

Nakon provedene redakture i lekture na kraju dolazi korektura kojoj je zadaća ispravljanje pogrešaka kao što su: zatipci (tipfeleri), interpunkcijski znakovi, veličine slova, spojene riječi, pogrešno znakovlje kao i grafičke pogreške, radi se o posljednjoj provjeri prije tiskanja. Važno je napomenuti kako se kod korekture radi na zapažanju sitnica neovisno o smislu teksta.

CIJENA LEKTURE

Ovisno o vrsti teksta i njegovoj dužini definira se cijena jer nije isto lektorirati jednu karticu teksta (koja ima 1800 znakova s bjelinama) pisanu za web ili neki znanstveni rad ili književnoumjetnički tekst, te potrebnom vremenu za lekturu i željenom roku isporuke.

Tekstovi za lekturu

Znanstveni radovi i maturalne radnje zahtijevaju lekturu zbog provjere komisije, ali i ispravnost i točnost onoga o čemu se pisalo. Iako književno-umjetnički tekstovi sa sobom nose umjetničko izražavanje i autorsku slobodu isto tako su podložni lekturi kako se u tekstu ne bi našle gramatičke pogreške te loša upotreba interpunkcije. Tekstovi pisani za internetske stranice, letke ili brošure moraju biti gramatički i sadržajno ispravni kako bi proizvod ili usluga koju nudimo bila smislena, jasna i lako razumljiva svima, stoga je i ovdje lektura od izuzetne važnosti. Na vama je hoćete li odabrati lekturu, ali imajte na umu da je lektor tu da vam poboljša kvalitetu napisanog rada.