Hrvatski za strance / Croatian for foreigners

Namijenjen je polaznicima koji žele naučiti osnove gramatike hrvatskog jezika te savladati vokabular i fraze koje se koriste u svakodnevnoj komunikaciji. Radi se o individualiziranom pristupu gdje se sa svakim polaznikom na početku definiraju ciljevi i svrha učenja hrvatskog jezika, odnosno radi li se o usavršavanju za potrebe lakše komunikacije, pripreme za polaganje ispita koji je važan za stjecanje državljanstva ili učenju za lakše konkuriranje na različitim poslovima i lakšu asimilaciju u društvu.

Intended for participants who want to learn the basics of Croatian grammar and master the vocabulary and phrases used in everyday conversation.

Tailored as an individualized approach, that begins with defining the goals of learning the Croatian language, to perfect the knowledge for easier communication, to prepare for the exam necessary to obtain Croatian citizenship, to become more competitive on the job market or for an easier assimilation in society.

Prilagođeno učenje hrvatskog jezika / Customized Croatian Learning

Prilikom definiranja svrhe i učenja hrvatskoga jezika stvara se program učenja prema željama i potrebama svakog polaznika što znači da se u obzir uzima društveni aspekt polaznika te posao kojim se bavi kako bi što bolje mogao usavršiti vokabular koji se koristi u tom području.

Osim temeljne (početne) razine, polaznik se može odlučiti i za razvojnu i naprednu razinu učenja hrvatskog jezika ovisno o svojim željama i potrebama.

Učenje hrvatskog jezika odvija se na engleskom jeziku. Nastava se održava online te može biti u grupi do najviše 10 polaznika kako bi se mogli posvetiti svakom polazniku ili individualno u periodu od dva puta tjedno po dva školska sata u terminu koji polazniku odgovara.

When defining the goals of learning the Croatian language, a learning program is created according to the wishes and needs of each participant, which means that the social aspect of the participants as well as their profession and job are taken into account in order to improve the vocabulary used in their particular field.

In addition to the basic level, the participants can also choose to learn an advanced level of the Croatian language, depending on their wishes and needs.

Classes are held online in English in small groups for up to 10 participants, in order to ensure effective learning, or one to one, 2 times a week for 90 minutes each, when it best suits the participants schedule.

Kome je namijenjeno? / Who is it for?

• Svima koji žele ovladati hrvatskim jezikom, osnovama gramatičkog ustrojstva, vokabularom i frazama koje se koriste u svakodnevnoj situaciji.
• Onima koji su zainteresirani za upoznavanje hrvatske kulture i željni učenja stranog jezika, koji imaju hrvatsko podrijetlo te žele više naučiti o             svojim korijenima i kojima savladavanje jezika može pomoći u boljem sporazumijevanju s rodbinom.
• Studentima strancima koji se žele još više povezati i lakše komunicirati sa svojim profesorima i kolegama.
• Svima koji posluju s hrvatskim tvrtkama i žele se dodatno umrežiti.

• For those who want to master the Croatian language, the basics of the grammatical structure, vocabulary and phrases used in daily life.
• For those who are interested in getting to know Croatian culture and want to learn a foreign language, who have Croatian ancestry and want to learn more about their roots and improve the communication with their Croatian relatives.
• For students who want to communicate more easily and effortlessly with their professors and colleagues.
• For those who do business with Croatian companies and want to network more effectively.